Onderzoek fraude - onderzoek werknemersfraude

De medewerkers met langste staat van dienst, staan buiten alle verdenking ... Onderzoek naar fraude in bedrijven bewijzen echter soms het tegendeel. Expliciete en duidelijke gedragscodes kunnen werknemersfraude voorkomen.

Het verrast hoe weinig ondernemingen expliciet (durven?) zeggen welke houding zij wel of niet van hun medewerkers verwachten.
Wie dat wel doet, geeft medewerkers houvast want in de dagelijkse praktijk is de grens tussen wat kan en wat niet, soms vaag. Het vermijdt dat slordigheid of nalatigheid – die altijd wel eens opduikt - routine worden.

Durf ook uw werknemers te screenen om zo werknemersfraude te voorkomen.
Grote bedrijven verhinderen door screening dat fraudeurs bij het invullen van (financiële) topfuncties binnen geraken. Het is dus geen overbodige kost om bij de kandidaat voor een sleutelfunctie de belangrijkste statements uit het curriculum op hun juistheid te toetsen. Ook group- en divisional controllers, auditors en andere “fraudegevoelige” posities zoals aankoopfuncties, subcontracting of thesaurie komen in aanmerking voor een grondige controle. een screening of onderzoek naar fraude heeft dus zijn positieve kanten voor het bedrijf.

Bouw actief aan ontrading en zelfs afschrikking. Mensen proberen steeds aan controles te ontstappen en zo blijft werknemersfraude niet uit.
Een geïntegreerd antifraudebeleid zorgt dus voor ‘afschrikkende maatregelen’. Afschrikking werkt enkel als ze wordt toegepast, concreet: als de pakkans groot is. Dergelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld willekeurige en niet-aangekondigde audits op specifieke segmenten.

de Kort & Partners hebben al reeds een jarenlange ervaring in het onderzoeken van fraude binnen bedrijven maar ook privé-gevoelige zaken.
Contacteer ons gerust voor meer informatie !

Bedrijfsspionage - onderzoek fraude & onderzoek werknemersfraude - opsporing personen - verborgen camera - leugendetector - GPS-tracing - vingerafdrukken - privé detectives Antwerpen - prive detectives Brussel - sitemap